Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

Praktische informatie over onze praktijk

consulten en ander contact met dokter Korthout

consulten

Voor een consult met dokter Korthout moet u steeds een afspraak maken. Dat kan telefonisch of aan de balie, steeds binnen de hiervoor genoemde openingstijden. Alleen in heel bijzondere gevallen is een consult buiten de bovengenoemde tijden mogelijk.

Voor elk eerste consult trekt dokter Korthout sowieso een vol uur uit, voor vervolgconsulten plannen wij zoveel tijd in als nodig of wenselijk lijkt te zijn. In tegenstelling tot vrijwel overal elders kennen wij voor een eerste consult geen duurder tarief, maar rekenen wij ook voor het eerste consult slechts het tarief van een normaal consult.

Wanneer u voor het eerst op consult komt, vragen wij u een Formulier persoonsgegevens in te vullen.
Door hier te klikken komt u op de pagina met dit formulier.
U kunt het online invullen, vervolgens uitprinten en dan uitgeprint meenemen naar uw consult met dokter Korthout. Wanneer u voor het eerst een afspraak maakt, sturen we u een e-mail waarin we de afspraak bevestigen. We verwijzen daarin ook naar ons beleid rond het verzetten en annuleren van afspraken, die u ook hieronder kunt lezen. We sturen ook twee varianten van het formulier status persoonsgegevens mee: een die u op de computer kunt invullen, en een die u kunt uitprinten om daarna handgeschreven in te vullen; u hoeft natuurlijk maar één variant van dat formulier ingevuld mee te nemen naar uw consult.

telefonisch infohalfuurtje

Als u een vraag of een probleem heeft of om een andere reden dokter Korthout persoonlijk wil spreken, mag u tijdens het telefonisch info-halfuurtje de praktijk bellen op (0183) 30 26 51. U krijgt dan in principe meteen dokter Korthout aan de lijn. In het geval dat dokter Korthout bijvoorbeeld wegens onderwijs of nascholing niet aanwezig is op het info-halfuurtje, mag u de praktijkassistent vragen of de arts u later per eerste gelegenheid wil terugbellen. Het telefonisch infohalfuurtje is op dinsdag, woensdag en donderdag van 13:30 tot 14:00 uur.

Wilt u er alstublieft rekening mee te houden dat er tijdens dit info-halfuurtje meer mensen dokter Korthout willen spreken. Probeer het bij de in-gesprek-toon alstublieft even later nog eens. Stel tijdens dit halfuurtje uw vragen of opmerkingen liefst kort en bondig, dan krijgen ook anderen na u nog de gelegenheid om de arts te spreken.

Aan beantwoording van korte vragen of opmerkingen tijdens dit halfuurtje zijn geen kosten verbonden. Maar wanneer er voor beantwoording van vragen door de arts nadere arbeid verricht moet worden zoals het raadplegen van een patiëntendossier, literatuur of internet, het maken van aantekeningen in een dossier of iets dergelijks, dan wordt hiervoor een gereduceerd consult-tarief in rekening gebracht.
(Zie ook onze tarieven, enkele items lager op deze webpagina.)

e-mail of online contact met de arts

Als u een vraag of een probleem heeft of om een andere reden dokter Korthout een e-mail wilt sturen, mag u dat doen op het adres korthout@natuurlijkbeter.com. Per eerste gelegenheid zal de arts proberen uw mail te beantwoorden.

Aan beantwoording van korte vragen of opmerkingen in uw e-mail zijn geen kosten verbonden. Maar wanneer beantwoording van vragen door de arts meer aandacht vraagt of er nadere arbeid verricht moet worden zoals het raadplegen van een patiëntendossier, literatuur of internet, het maken van aantekeningen in een dossier, veel typewerk of iets dergelijks, dan wordt hiervoor naar gelang de tijdsbesteding een gereduceerd of een normaal consult-tarief in rekening gebracht.
(Zie ook onze tarieven, enkele items lager op deze webpagina.)

In voorkomende gevallen en als fysieke aanwezigheid in persoon (met het oog op lichamelijk of ander onderzoek) niet mogelijk, maar ook niet strikt noodzakelijk is, bieden wij de mogelijkheid een consult telefonisch of via e-mail wisseling of bijvoorbeeld skype te houden. Vraag naar de mogelijkheden tijdens het telefonisch info-halfuurtje. Een allereerste persoonlijk contact voorafgaand aan online-consulten of consultatie per e-mail wordt met name door veel zorgverzekeraars verplicht gesteld, en is mede daarom sterk aan te raden. Uiteraard bieden een online-consult en consultatie per e-mail niet dezelfde mogelijkheden en faciliteiten als een persoonlijk consult in de spreekkamer van de arts.

visite

Wanneer iemand echt niet zelf naar de praktijk kan komen, kan desgewenst een visite worden aangevraagd. Visites bieden uiteraard altijd minder mogelijkheden en faciliteiten dan een persoonlijk consult in de spreekkamer van de arts.

Voor visites gelden een ander, hoger tarief dan voor consulten op de praktijk.
(Zie ook onze tarieven, enkele items lager op deze webpagina.)

een afspraak maken, verzetten of annuleren

Wanneer  u een afspraak heeft gemaakt voor een consult in de spreekkamer, online, per e-mail of anderszins, of voor een visite, betekent dit dat wij tijd voor u reserveren. Vanaf het moment dat u de afspraak heeft gemaakt, bent u de kosten verschuldigd voor de activiteit waarvoor u de afspraak heeft gemaakt.

Indien u verhinderd bent om op het afgesproken consult (of andere afgesproken activiteit) te verschijnen, dan moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te hebben doorgegeven aan de praktijk (aan de balie of telefonisch tijdens openingstijden van de praktijk), eventueel ingesproken op ons antwoordapparaat of per e-mail).

Wordt een afspraak niet tijdig of zelfs in het geheel niet afgezegd en verschijnt men niet op het afgesproken consult, dan zal de tijd die wij reserveerden voor het afgesproken consult alsnog aan de betrokkene in rekening worden gebracht. Dit geldt niet alleen voor vervolgafspraken voor patiënten die reeds bij de praktijk staan ingeschreven, maar ook voor de eerste afspraak van nieuwe patiënten.

afspraak maken of verzetten:

Het is altijd het eenvoudigst om (op openingstijden, zie item hieronder) te bellen met de praktijkassistent.

Komt dat u minder gelegen, dan kunt u via hier ook uw gegevens achterlaten.
Per eerste gelegenheid nemen wij dan zelf contact met u op om een afspraak te regelen of te verzetten.

Send message

openingstijden van de praktijkbalie

De praktijkbalie is geopend:

 • dinsdag, woensdag en donderdag:
  van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 uur
 • vrijdag:
  van 09:00 tot 12:00 uur

Op deze dagen en tijden is de praktijk telefonisch bereikbaar en kunnen we u persoonlijk ontvangen aan de praktijkbalie.

afwezigheid en waarneming

Wanneer u buiten onze openingstijden belt, kunt u ons antwoordapparaat ‘aan de lijn’ krijgen. Na afloop van onze meldtekst kunt u een korte boodschap inspreken. Wanneer u duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreekt, proberen wij u per eerste gelegenheid contact met u op te nemen. U kunt in dat geval natuurlijk ook een e-mailtje sturen. Ook daarop zullen wij per eerste gelegenheid reageren.

Ook bij langere afwezigheid, zal het antwoordapparaat aan staan. In dat geval hoort u er bij welke arts u dan met uw vragen terecht kunt, wanneer die weinig of geen uitstel dulden. Ook in het geval van langere afwezigheid en dan bij minder urgentie kunt u uw berichtje inspreken of ons een e-mail sturen. Ook dan zullen we per eerste gelegenheid contact met u opnemen.

Wanneer dokter Korthout waarneemt voor een collega kunt u buiten de normale openigstijden weliswaar misschien het antwoordapparaat aan de lijn krijgen, maar in dat geval zal de arts toch zeer snel contact met u opnemen. Spreek dan wel duidelijk uw naam en telefoonnummer en/of e-mailadres in.

waar vindt u ons?

U bereikt ons per fiets, scooter of bromfiets

Voor patiënten die van niet al te ver komen en mobiel genoeg zijn is vervoer per fiets natuurlijk het beste alternatief: voor uw gezondheid en voor ons leefmilieu.
Komende vanuit richting Werkendam fietst u vanaf de Sasdijk via de Sleeuwijksedijk richting Merwedebrug. Vanaf daar vervolgt u over een mooi gelegen fietspad de dijk en komt u vanzelf uit op het Hoekeinde. U vindt de praktijk aan uw rechterhand, circa 200m voorbij de aanlegsteiger van het voetveer op Gorinchem en de Watertaxi.
Komende vanuit Woudrichem fietst u over de Merwededijk, via Oudendijk, langs het fraaie natuurgebied Groesplaat. Op de splitsing gaat u rechtsaf, richting jachthaven, voetveer en Merwedebrug; circa 50m voorbij deze splitsing is de praktijk het eerste (witte) huis aan uw linkerhand.

U bereikt ons per veerboot of watertaxi:

Komende vanuit Gorinchem en omgeving is de verbinding via het voetveer op Sleeuwijk ideaal. In Gorinchem kunt u ‘buiten de Waterpoort’ parkeren en daar de pont nemen naar Sleeuwijk. (Vergis u niet, want er vertrekken ook veerponten naar Woudrichem, Werkendam, Hardinxveld, slot Loevestein en Fort Vuren). Vanaf de steigers van de veerdiensten brengt op uw bestelling via de daar geplaatste praatpaal de watertaxi u naar Sleeuwijk. Zowel op de veerpont als de watertaxi kunt u uw fiets meenemen.
Bij aankomst in Sleeuwijk volgt u vanaf de steiger linksaf de hol die u op de dijk brengt. U vindt de praktijk in het witte huis aan uw rechterhand, circa 200m voorbij de aanlegsteiger.
Klik hier voor meer informatie over de bootverbindingen.

U bereikt ons per bus:

Sleeuwijk heeft via de Interliner/Brabantliner een erg goede en snelle verbinding met in noordelijke richting Vianen en Utrecht en in zuidelijke richting zowel Breda als Oosterhout (lijnen 400 en 401).
Stap vanuit de richting (Vianen en) Utrecht uit op halte Sleeuwijk Tol West.
Stap vanuit de richting (Hank en) Breda of Oosterhout uit op halte Sleeuwijk Tol Oost.
Vanaf deze haltes Tol kunt u met een buurtbus of streekbus naar Sleeuwijk. Stap daar uit op halte Vijverplein.
Sleeuwijk is per buurt- of streekbus te bereiken vanuit de richtingen Almkerk en Waalwijk (lijn 192) en Gorinchem, Wijk en Aalburg en ‘s-Hertogenbosch (lijn 121). Raadpleeg voor de exacte beschrijving van buslijnen, haltes, vertrek- en aankomsttijden 9292.nl of bel 0900-9292.
Vervolg vanaf bushalte Vijverplein – met uw rug naar het monument en uw gezicht richting klok – wandelend linksaf de Rijksstraatweg uit. U wandelt een 30 km/u zone in. Houd aan het einde van de Rijksstraatweg even rechts aan zodat u via het talud op de kruin van de dijk aankomt. Loop boven op de dijk over het asfalt (niet via de klinkers) op de T-splitsing linksaf, richting jachthaven en veerboot. Circa 50m voorbij de splitsing is de praktijk het eerste (witte) huis aan uw linkerhand. Vanaf halte Vijverplein wandelt u in 6 tot 7 minuten naar onze praktijk.

U bereikt ons per auto of motorfiets:

Zie bovenstaand kaartje. Via Google Maps kunt u eenvoudig uw route bepalen.
Wanneer u gebruik maakt van een navigatieapparaat, voer dan behalve de straatnaam (Hoekeinde) vooral ook het huisnummer (3) in.
Wanneer u geen huisnummer invoert, wordt u de weg gewezen naar halverwege het Hoekeinde en eindigt u ergens onderaan de dijk aan de rand van een woonwijk.
Er is bij onze praktijk een ‘invaliden-parkeerplaats’.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de op onze webstek vermelde gegevens over bereikbaarheid van onze praktijk.

onze tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt voor veel diensten maximumtarieven vast. Haar prestatielijst tarieven huisartsenzorg is formeel niet van toepassing op de diensten van onze (consultatieve) artsenpraktijk. Bij de vastgestelde tarieven is door NZa ingecalculeerd dat (huisartsen-)praktijken buiten de genoemde prestaties ook een vaste vergoeding krijgen voor elke bij de praktijk ingeschreven patiënt en daarmee dus een basisfinanciering van hun praktijk bekomen vanuit zorgverzekeraars. Natuurlijkbeter Artsenpraktijk ontvangt nooit dergelijke vergoedingen. Desondanks richt Natuurlijkbeter Artsenpraktijk zich bij haar tariefstelling naar de NZa prestatie-lijst en streeft daarbij zelfs nog onder de door de NZa vastgestelde tarieven te  blijven. Voor onze diensten aan particulieren rekenen wij dan ook vrijwel steeds substantieel minder dan de NZa aan betreffende zorgverleners toestaat.
Helaas moeten wij voor rijbewijskeuringen en andere medische diensten die niet primair zijn gericht op bescherming, instandhouding of herstel van gezondheid 21% btw berekenen en afdragen aan de Belastingdienst.

Hieronder vindt u de tarieflijst per 1 april 2024

consult

 • consult
 • tarief: € 74.25
 • btw vrijgesteld
 • zie ook opmerking [1]

consult, bijzonder (verlaagd) tarief

 • consult, bijzonder (verlaagd) tarief
 • in geval van uitsluitend een enkele kortdurende activiteit zoals bloeddruk meten, afname van een bloedmonster of hernieuwd meten van gezichtsscherpte enzovoort
 • tarief: € 44,00
 • btw vrijgesteld
 • zie ook opmerking [1]

consult, bijzonder tarief (hulp bij stoppen met roken)

 • consult, bijzonder tarief, hulp bij stoppen met roken (zie ook opmerking [1])
 • voor zowel eerste consult als vervolgconsulten, inclusief eventueel verbruikte materialen
 • tarief: € 92,50
 • btw vrijgesteld
 • uw voordeel t.o.v. NZA-tarief (zie ook opmerking [5]): € 110,54 bij vergelijking naar tijdsbesteding

e-consult

 • consult
 • voor consultaties per e-mail, skype, app of via ander elektronisch medium
 • tarief: € 74,25
 • btw vrijgesteld
 • zie ook opmerking [1]

visite

 • wijze van het berekenen van het tarief voor een visite is NZA-conform
 • voor een visite tot op 4 km afstand van de praktijk:
  tarief voor een consult inclusief eerste 4 retourkilometers € 85,50
  tarief per km voor 5e en volgende retourkilometer € 0,23
 • bijzonder (verlaagd) tarief voor een consult tot 20 minuten, inclusief eerste 4 retourkilometers € 52,85
 • btw vrijgesteld
 • zie ook opmerking [1]

individuele medische check-up

 • individuele medische check-up
 • exclusief kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek, enz.
 • tarief: € 110,00
 • btw vrijgesteld
 • zie ook opmerking [1]

rijbewijskeuring

 • keuring voor een rijbewijs personenauto of motorfiets (zie ook opmerking [2])
  • tijdsduur (31 tot) 60 minuten
  • (tarief exclusief btw: € 81,00)
  • tarief inclusief btw: € 99,83
 • deelkeuring – in het geval dat men in Eigen verklaring ergens ‘ja’ heeft ingevuld en het CBR een brief met nadere vragen heeft gestuurd
  • afhankelijk van de tijdsbesteding geldt doorgaans een lager tarief dan het hierboven genoemde bedrag

overige keuringen

 • keuringen kunnen erg verschillen qua inhoud, afhankelijk van doel en per aanvragende instantie
 • in geval van keuringen in commerciële opdracht van derden zoals verzekeringsmaatschappijen of andere bedrijven hanteren wij het vergelijkbare NZA-tarief (zie ook opmerking [5])
 • keuringen rond sportbeoefening en periodieke gezondheidschecks:
  • tarief voor onderzoeken tot 30 minuten: € 12,50 per tijdseenheid van 5 minuten
  • tarief voor onderzoeken 30-60 minuten: € 110,00
 • over declaraties voor keuringen en onderzoeken die niet primair zijn gericht op bescherming, instandhouding of herstel van gezondheid moet het hoge btw-tarief worden berekend (zie ook opmerking [2]); mits primair gericht op bescherming, instandhouding of herstel van gezondheid zijn onderzoeken btw vrijgesteld.

contact telefonisch info-uurtje

 • contacten tijdens telefonisch info-uurtje
 • korte beantwoording van korte vragen, geen nadere arbeid vereist (zie ook opmerking [3])
 • gratis
 • zie ook opmerking [1]

 

 • contacten tijdens telefonisch info-uurtje
 • beantwoording van vragen waarvoor nadere arbeid en tijdsbesteding vereist is (zie ook opmerking [4])
 • tarief: € 27,50
 • btw vrijgesteld
 • zie ook opmerking [1]

recept, verstrekking of verlenging

 • uitschrijven en verstrekken of elektronisch verzenden van een (nieuw of herhalings-)recept
  indien dit een afzonderlijke dienst/handeling betreft
 • tarief exclusief btw: € 27,50
 • btw vrijgesteld
 • zie ook opmerking [1]

 

 • uitschrijven en verstrekking of elektronisch verzenden van een (nieuw of herhalings-)recept binnen het kader van een consult is gratis

laboratoriumbepalingen, door Natuurlijkbeter Artsenpraktijk

 • laboratoriumonderzoek binnen het kader en het tijdsbestek van een consult
 • kostprijs voor verbruikte materialen
 • tarief inclusief btw: niet meer van toepassing
 • zie ook opmerking [1]

Indien laboratoriumbepalingen los van een consult worden uitgevoerd, is naast kosten voor verbruikte materialen ook vergoeding van consult (bijzonder) verlaagd tarief verschuldigd.

laboratoriumbepalingen, door extern laboratorium

 • laboratoriumonderzoek binnen het kader en het tijdsbestek van een consult (zie ook opmerking [1]
 • de door het extern laboratorium in rekening gebrachte kosten worden aan u doorberekend.
 • uw voordeel t.o.v. NZA-tarief (zie ook opmerking [5]): geen vergelijking voorhanden

Indien bloedafname ten behoeve van laboratoriumbepalingen door een extern laboratorium los van een consult worden uitgevoerd, is naast de kosten die het laboratorium in rekening brengt ook vergoeding van consult (bijzonder) verlaagd tarief verschuldigd..

medische applicaties, verbruikte materialen enzovoort

 • medische applicaties
 • naalden, verblijfsnaalden, verbanden, sprays, applicaties, injectiematerialen enzovoort
 • kostprijs
 • zie ook opmerking [1]

fotokopieën enzovoort

 • per geprinte pagina € 0,15
 • in voorkomende gevallen scannen en printen op papier of ander medium: kostprijs voor materialen en vergoeding voor tijdsbesteding naar rato van standaard consulttarief

opmerkingen:

[1]  –  Diensten op het gebied van de gezondheidkundige verzorging van de mens, primair gericht op bescherming, instandhoudingof herstel van de gezondheid zijn vrijgesteld van btw.

[2]  –  Sinds 29-02-2008 moet van de Belastingdienst al het hoge btw-tarief worden geheven over tarieven voor keuringen, die niet gezien kunnen worden als ‘diensten op het gebied van de gezondheidkundige verzorging van de mens, primair gericht op bescherming, instandhouding of herstel van gezondheid’. Dit geldt ook voor laboratoriumbepalingen binnen het kader van zulke keuringen.

[3]  –  In geval van korte beantwoording van korte vragen.

[4]  –  In geval van beantwoording van vragen waarvoor een patiëntendossier, literatuur, internet o.i.d. moet worden geraadpleegd of waarvoor anderszins nadere arbeid vereist is.

[5]  –  Prijsvergelijking met Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024 van de Nederlandse Zorgautoriteit. Natuurlijkbeter Artsenpraktijk is weliswaar niet gebonden aan deze beschikking, maar richt zich er in haar tariefstelling wel op, en wel zodanig dat voor vergelijkbare diensten aan particulieren altijd lagere prijzen worden gehanteerd dan de NZA toestaat.

registratienummers

Dokter Korthout en Natuurlijkbeter artsenpraktijk hebben diverse registraties. De registratienummers kunnen van belang zijn voor uw contacten met of declaraties bij zorgverzekeraars enzovoort.

 

BIG-registernummer: 99035819501
(inschrijving in het artsenregister van het Ministerie van VWS)

AGB-codes:
–  arts: 84022372
–  praktijk: 84053831

Handelsregister: KvK Brabant 17250040

natuurlijkbeter acupunctuur arts NAAV logo

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging:
–  NAAV-C gediplomeerd
–  NAAV praktijkenregister: 1406700

klachtenregeling

Tijdens een consult of gedurende een behandeling door uw arts kunnen misverstanden ontstaan. Het kan vóórkomen dat u zich om een of andere reden niet correct behandeld voelt of dat u denkt dat er een fout is gemaakt.

Indien u in onverhoopt vóórkomende gevallen een misverstand met of een klacht heeft over (de behandeling of bejegening door) dokter Korthout, bespreekt u dit dan gerust met hem. Dokter Korthout staat te allen tijde open voor kritiek. Als u uw misverstand of klacht met dokter Korthout bespreekt, is het goed mogelijk dat hij samen met u naar een oplossing kan zoeken. Dit kan voldoende zijn om samen in vertrouwen verder te gaan of eventueel om in goed overleg verdere behandeling te staken.

Indien u er met dokter Korthout zelf niet uit komt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals die door de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) voor haar leden is georganiseerd. Deze klachtenregeling is conform de Wet kwaiteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz).

In vóórkomende gevallen voorzien wij u graag van nader informatiemateriaal.

privacyverklaring

Natuurlijkbeter Artsenpraktijk levert diensten op het gebied van zorg. Om verantwoorde zorg te kunnen en mogen leveren schrijven Nederlandse wetten voor dat een arts een medisch dossier bijhoudt. Om een medisch dossier bij te kunnen houden moeten er natuurlijk persoonsgegevens worden verwerkt. De cliënt (een patiënt of iemand die een keuring ondergaat) verstrekt deze gegevens zelf; ze worden niet van derden betrokken. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bieden van verantwoorde medische zorg en de bijbehorende administratieve afhandeling daarvan zoals het maken van afspraken en het verstrekken van declaraties voor verleende diensten. De declaratie vermeldt steeds de persoonsgegevens zoals die verlangd worden door zorgverzekeraars. Afschriften van declaraties blijven binnen de financiële administratie van de praktijk. Ze moeten als zodanig wel kunnen worden gezien door de accountant van Natuurlijkbeter Artsenpraktijk en door de Belastingdienst.

Cliënten verstrekken zelf alle gegevens. Zo hebben ze zelf zicht op welke gegevens er worden verwerkt.

Voor het bewaren van medische gegevens geldt een wettelijke termijn van 15 jaar. Uit hoofde van goed hulpverlenerschap kan de arts gegevens langer bewaren, tenzij een betreffende cliënt daar bezwaar tegen maakt.

De cliënt heeft het recht om te weten welke gegevens van zijn persoon zijn verwerkt; de cliënt kan de arts verzoeken diens gegevens in te zien, ze bij gebleken onjuistheden te corrigeren of verzoeken  gegevens te verwijderen. Een cliënt die ooit toestemming heeft gegeven voor het verwerken van diens gegevens kan deze toestemming altijd weer intrekken. De cliënt kan een wens tot inzien, correctie of verwijdering van diens persoonsgegevens per schriftelijk (dat wil zeggen: op papier gesteld, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsdocument en ondertekend) richten aan: Natuurlijkbeter Artsenpraktijk, Hoekeinde 3, 4254LM Sleeuwijk. Natuurlijkbeter Artsenpraktijk zal daarop binnen redelijke termijn passende actie ondernemen, te beginnen met een telefonisch of een persoonlijk contact om de geuite wens te verhelderen en om een afspraak te maken om het gewenste binnen een redelijke termijn te kunnen realiseren.

Bij de wens tot het wijzigen of het verwijderen of wissen van persoonsgegevens uit een medisch dossier moeten uiteraard verplichtingen in wetten over het omgaan met patiëntengegevens worden gerespecteerd.

Wanneer een cliënt een klacht heeft over hoe Natuurlijkbeter Artsenpraktijk naar diens oordeel omgaat met de verwerking van diens persoonsgegevens, kan de cliënt zich direct wenden tot de arts. Los daarvan staat het de cliënt uiteraard altijd vrij zich te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een Verantwoording omtrent onze gegevensverwerking in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op verzoek in te zien aan de balie van de praktijk. In die Verantwoording is ook deze Privacyverklaring opgenomen.

0
JAREN MENS- EN MILEUVRIENDELIJKE DIENSTVERLENING
0
ERELID NEDERLANDSE ARTSEN ACUPUNCTUUR VERENIGING
0
WINNAAR VAN DE NPVA-PRUIMENBLOESEMPRIJS