Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs

informatie over cursussen, studiemateriaal voor studenten

information about courses,
study material for students

31 augustus 2024
start collegejaar 2024-2025
Medische basiskennis binnen 4-jarig curriculum HVNA
HVNA-opleidingen (Arnhem)

1 september 2024
start 1-jarige opleiding Fundamentals of Western Medicine
Shenzhou Open University of TCM (Amsterdam)

13 september 2024
start eenjarige opleiding Auriculotherapie en andere subtiele interventies
HVNA-opleidingen (Arnhem)

26 september 2024
seminar Fibromyalgia (regulier-medische nacholing)
Shenzhou Open University of TCM (Amsterdam)

4 oktober 2024
AUR-SI 11: essenties ooracupunctuur
HVNA-opleidingen (Arnhem)

16 oktober 2024
AUR-SI terugkomdag
HVNA-opleidingen (Arnhem) en Natuurlijkbeter Auriculo Gilde (Sleeuwijk)

3 november 2024
seminar Lyme disease (regulier-medische nacholing)
(Meditura (Arnhem)

5 december 2024
nascholingsdag SARS-Cov-2 en de nasleep anno 2024
HVNA-opleidingen (Arnhem)

9 januari 2025:
seminar Medical Ethics (regulier-medische nacholing en NVA-WM-C)
Shenzhou Open University of TCM (Amsterdam)

3 april 2025
seminar – – – – – (regulier-medische nacholing en NVA-WM-C)
Shenzhou Open University of TCM (Amsterdam)

12 juni 2025
nascholingsdag Fibromyalgie (regulier-medische nacholing)
HVNA-opleidingen (Arnhem)

data nog onbekend:
module Microsysteemacupunctuur, auriculo
acupunctuuropleiding voor artsen
Meditura (Arnhem)

 

 • MBK – opleiding medische basiskennis aan HvNA (cpion-geaccrediteerd hbo-niveau) , geïntegreerd in een 4-jarig curriculum
 • WM1 – 1-year course Western Medicine  at Shenzhou Open Unversity of TCM (snro-accredited hbo-level)
 • AUR-SI – Auriculotherapie en subtiele interventies: 8 modulen manuele technieken in de ooracupunctuur, vasculair autonoom signaal (polsdiagnose volgens Nogier) en enkele andere subtiele interventies; Nederlandstalig.
  (Also available in English: AUR-SI (ENG) – Auriculotherapy and subtile interventions: 8 modules on manuael techniques in ear acupuncture, vascular autonomous signal (Nogier’s pulse diagnosis technique) and some other subtile interventions
 • BLS – Elementaire reanimatie van volwassenen met de AED
  (also available in English, Spanish, Frensh or German: Basic Life Support of adults with AED)
 • PBLS – Elementaire reanimatie van zuigelingen en kinderenmet de AED
  (also available in English, Spanish, Frensh or German: Pediatric Basic Life Support with AED)
 • UMBK – Update-cursus Medische Basiskennis aan HvNA
 • cursusavond eerste hulp met behulp van oormassage en natuurlijke preparaten
 • cursusavond voor wie wil gaan stoppen met roken

Natuurlijkbeter Onderwijs levert diensten op het gebied van onderwijs, aan eigen cliënten en aan cliënten van opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn onderwijsinstituten die opleidingen en cursussen aanbieden en die (deels) door Natuurlijkbeter Onderwijs laten uitvoeren. Cliënten verstrekken zelf hun persoonsgegevens aan Natuurlijkbeter Onderwijs (of aan de onderwijsinstituten). Zo hebben ze zelf zicht op welke gegevens er worden verwerkt. De persoonsgegevens die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen leveren worden uitsluitend met dat doel verwerkt. Enkele persoonsgegevens zijn nodig om cliënten te kunnen factureren. Alleen die persoonsgegevens kunnen worden gezien door een accountantskantoor en door de Belastingdienst.

Gegevens van cliënten worden door Natuurlijkbeter Onderwijs gedurende 10 jaren bewaard.

De cliënt heeft het recht om te weten welke gegevens van zijn persoon zijn verwerkt; de cliënt kan Natuurlijkbeter Onderwijs verzoeken diens gegevens in te zien, ze bij gebleken onjuistheden te corrigeren of verzoeken  gegevens te verwijderen. Een cliënt die ooit toestemming heeft gegeven voor het verwerken van diens gegevens kan deze toestemming altijd weer intrekken. De cliënt kan een wens tot inzien, correctie of verwijdering van diens persoonsgegevens per e-mail vanaf het mailadres waarmee de cliënt bij ons bekend is richten aan: info@natuurlijkbeter.com. Natuurlijkbeter Onderwijs zal daarop binnen redelijke termijn passende actie ondernemen om de geuite wens te verhelderen en om een afspraak te maken om het gewenste binnen een redelijke termijn te kunnen realiseren.

Wanneer een cliënt van Natuurlijkbeter Onderwijs een klacht heeft over hoe wij naar diens oordeel omgaat met de verwerking van diens persoonsgegevens, kan hij of zij zich direct tot ons wenden. Los daarvan staat het de cliënt uiteraard altijd vrij zich te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cliënten van onze opdrachtgevers (c.q. onderwijsinstellingen) dienen zich in alle gevallen waarin zij gegevens willen inzien, controleren, corrigeren of doen verwijderen of in geval van klachten zich te wenden tot hun opleidingsinstituut.

Een Verantwoording omtrent onze gegevensverwerking in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op verzoek in te zien aan de balie van ons bedrijf. In die Verantwoording is ook deze Privacyverklaring opgenomen.

Natuurlijkbeter Onderwijs levert diensten op het gebied van onderwijs, aan eigen cliënten en aan cliënten van opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn onderwijsinstituten die opleidingen en cursussen aanbieden en die (deels) door Natuurlijkbeter Onderwijs laten uitvoeren. Cliënten verstrekken zelf hun persoonsgegevens aan Natuurlijkbeter Onderwijs (of aan de onderwijsinstituten). Zo hebben ze zelf zicht op welke gegevens er worden verwerkt. De persoonsgegevens die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen leveren worden uitsluitend met dat doel verwerkt. Enkele persoonsgegevens zijn nodig om cliënten te kunnen factureren. Alleen die persoonsgegevens kunnen worden gezien door een accountantskantoor en door de Belastingdienst.

Gegevens van cliënten worden door Natuurlijkbeter Onderwijs gedurende 10 jaren bewaard.

De cliënt heeft het recht om te weten welke gegevens van zijn persoon zijn verwerkt; de cliënt kan Natuurlijkbeter Onderwijs verzoeken diens gegevens in te zien, ze bij gebleken onjuistheden te corrigeren of verzoeken  gegevens te verwijderen. Een cliënt die ooit toestemming heeft gegeven voor het verwerken van diens gegevens kan deze toestemming altijd weer intrekken. De cliënt kan een wens tot inzien, correctie of verwijdering van diens persoonsgegevens per e-mail vanaf het mailadres waarmee de cliënt bij ons bekend is richten aan: info@natuurlijkbeter.com. Natuurlijkbeter Onderwijs zal daarop binnen redelijke termijn passende actie ondernemen om de geuite wens te verhelderen en om een afspraak te maken om het gewenste binnen een redelijke termijn te kunnen realiseren.

Wanneer een cliënt van Natuurlijkbeter Onderwijs een klacht heeft over hoe wij naar diens oordeel omgaat met de verwerking van diens persoonsgegevens, kan hij of zij zich direct tot ons wenden. Los daarvan staat het de cliënt uiteraard altijd vrij zich te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cliënten van onze opdrachtgevers (c.q. onderwijsinstellingen) dienen zich in alle gevallen waarin zij gegevens willen inzien, controleren, corrigeren of doen verwijderen of in geval van klachten zich te wenden tot hun opleidingsinstituut.

Een Verantwoording omtrent onze gegevensverwerking in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op verzoek in te zien aan de balie van ons bedrijf. In die Verantwoording is ook deze Privacyverklaring opgenomen.

Kies en klik/tik hieronder om naar informatie van uw keuze te gaan.

Choose and click/tick  underneath to go further to the information of your choice.