Coronavirus

Het rondgaan in de mensenmaatschappij van het ‘coronavirus’ heeft invloed op uw dagelijks leven, maar ook op de medische zorg. We proberen ook in onze praktijk verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

We vragen u om niet naar de praktijk te komen en uw afspraak te verzetten wanneer u één of meer van de volgende verschijnselen heeft: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, niezen, kortademigheid, benauwdheid, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden), of wanneer een van uw gezinsleden verhoging of koorts heeft. Bij verergering van zulke klachten dient u uw huisarts te raadplegen.

Als u een afspraak heeft, proberen we die doorgang te laten vinden, liefst telefonisch of eventueel via computerverbinding. Indien nodig mag u voor uw afgesproken consult naar de praktijk komen. Kom liefst alleen of zo nodig met hooguit één begeleider. Praktijkassistent en arts zullen beschermingsmiddelen dragen.

Volg alstublieft nauwgezet de richtlijnen van de overheid (klik hier).
In het kort: blijf zoveel mogelijk thuis; houd minimaal anderhalve meter afstand tot andere mensen (buiten uw gezinsleden); hoest of nies in de elleboog; was uw handen regelmatig en grondig.

In onze praktijk volgen we de NAAV-Leidraad Covid-19 voor de sector medische acupunctuur zoals die door het Ministerie van EZ is opgenomen in de de lijst met Corona-protocollen.

natuurlijkbeter Korthout entree Hoekeinde Sleeuwijk 1866

Welkom

Welkom op de web-pagina met informatie over de praktijk van A.C.F.M. (Toine) Korthout, arts.

Wij nemen de tijd voor u: tijdens medische consulten, behandelingen, keuringen enzovoort.

Wij zien in elke patiënt de mens in plaats van ‘een geval’ of slechts ‘een klacht’.

Samen met u proberen we te komen tot een zo natuurlijk en vriendelijk mogelijke benadering van uw gezondheidsprobleem.

In onze praktijk maken we ten dienste van patiënten zoveel als mogelijk is gebruik van natuurlijke, mens- en milieuvriendelijke methoden.

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

lid Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

natuurlijkbeter acupunctuur arts NAAV logo

Tijd - rust - natuurlijk herstellend vermogen

Er zijn veel dokterswachtkamers waar een bordje aan de muur hangt waarop te lezen staat “Eén klacht per consult”. Dokter Korthout werkt nadrukkelijk niet volgens dat principe. Een mens is niet een samenraapsel van weefsels en organen en een zieke mens kan niet worden vereenvoudigd tot één enkele klacht of een samenraapsel van een groepje symptomen.

natuurlijkbeter alles heeftzijn tijd

Daarom zijn belangrijke uitgangspunten van consulten bij dokter Korthout:

  • Tijd en rust voor de patiënt
  • Niet een klacht behandelen, maar een mens met klachten
  • Zo vriendelijk en zachtaardig mogelijke onderzoeks- en behandelmethoden
  • Zoveel mogelijk stimuleren van het natuurlijke vermogen tot genezing dat iedere mens in zich draagt
  • In gezamenlijke verantwoordelijkheid met de patiënt zoeken naar het beste (liefst natuurlijke) alternatief

Dokter Korthout zal uw klachten, problemen of vragen zo mogelijk dan ook steeds in ruim verband met u bekijken en bespreken. Voor (in elk geval een eerste) consult plannen wij steeds een uur tijd voor u in, voor vervolgconsulten plannen wij zoveel tijd in als nodig of wenselijk lijkt te zijn. Uiteraard zal dokter Korthout u naar uw huisarts, specialist of andere zorgprofessional door- of terugverwijzen indien uw gezondheidstoestand dat vereist of wanneer dat beter voor u is dan een behandeling binnen de mogelijkheden die dokter Korthout u zelf kan bieden.

0
JAREN MENS- EN MILEUVRIENDELIJKE DIENSTVERLENING
0
ERELID NEDERLANDSE ARTSEN ACUPUNCTUUR VERENIGING
0
WINNAAR VAN DE NPVA-PRUIMENBLOESEMPRIJS