Clinical observation: ear acupuncture recovers smell in post-covid-19 anosmia

Anosmia is among the symptoms of Covid-19 disease, without or with the complication of a respiratory distress syndrome. This symptom may remain after some or full recovery of the disease. In several cases of post-Covid anosmia this symptom fully disappeared after manual stimulation of auriculotherapy micro system reference points. Key words:Covid-19; anosmia, auriculotherapy, ear acupuncture…

Korthout denkt mee met het CBR

Op donderdagmiddag 18 april vond er op het hoofdkantoor van het CBR in Rijswijk een overleg plaats tussen het CBR en een groep keuringsartsen. Dit overleg vloeide voort uit zorgen die bij Tweede Kamerleden waren ontstaan na de bijdragen van keuringsartsen (waaronder dokter Korthout) aan het rondetafeloverleg met de Kamercommissie voor infrastructuur en verkeer en…

Natuurlijketer Artsenpraktijk draagt via ZorgDomein bij aan snelst mogelijke vernieuwing van rijbewijs

Voor afhandeling door het CBR van een aanvraag tot (vernieuweing van) een rijbewijs staat normaliter een doorlooptijd van vier maanden. Het laatste jaar is deze doorlooptijd enorm opgelopen. Het CBR voer daarvoor als redenen aan een toename van het aantal 75+’ers die het rijbewijs willen vernieuwen en een interne reorganisatie Er vindt omschakeling plaats van…

Problemen rond vernieuwen van het rijbewijs onderwerp van een hoorzitting in Tweede Kamer

Vandaag was de hoorzitting/ronde-tafelgesprek van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Verkeer over de lange doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Dokter Korthout was uitgenodigd daaraan deel te nemen. Om te beginnen deden ervaringsdeskundigen, mensen die grote problemen hadden of nog hebben bij het vernieuwen van hun rijbewijs, hun indrukwekkend verhaal. Aansluitend wilden de parlementariërs vooral…

Opnieuw voor 5 jaren geregistreerd als arts

Dokter Korthout is geherregistreerd als arts. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt titelbescherming en registratie van BIG-geregistreerde beroepen in de zorg, zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, apothekers enzovoort. In 2017 startte de eerste herregistratieronde voor artsen. Artsen die (ook) acupunctuur, homeopathie als behandeling toepassen ondervinden erg veel problemen in…