Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs
bodyworlds onderwijs natuurlijkbeter

Bodyworlds

EXCURSIE / EXCURSION BODYWORLDS

Een dagexcursie voor studenten Medische Basiskennis, met Toine Korthout als gids, naar Bodyworlds in Amsterdam staat gepland op donderdag 11 mei 2017.
Organisatie van de excursie is in handen van Daisy Hoek.
Inmiddels (1 mei 2017) kan het volgende worden gemeld:
– locatie: Body Worlds, Damrak 66, 1012 AM Amsterdam
– deelnemers verzamelen om 10:45u bij de entree van Body Worlds
– aanvang excursie: 11:00u

Heb je nog vragen over de excursie, stuur haar dan een e-mail op het volgende adres:

daisy_hoek@hotmail.com

Wanneer er meer feitelijkheden rond de excursie bekend zijn, worden ze ook hier vermeld.

 

A day excursion for students Basic Medical Knowledge, with Toine Korthout as a guide, to Bodyworlds in Amsterdam is scheduled at Thursday May 11th 2017.
Organisation is arranged by Daisy Hoek.
Meanwhile (May 1st 2017)the following can be communicated:
– location: Body Worlds, Damrak 66, 1012 AM Amsterdam
– participants collect at 10:45 am at the Body Worlds entrance
– start time excursion: 11:00 a.m.
– eindtijd: variabel

Do you have further questions or do you want to know more about the excursion, than please contact her by e-mail:

daisy_hoek@hotmail.com

When more practical information about the excursion is available, it will be published here as well.