Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs
bodyworlds onderwijs natuurlijkbeter

Bodyworlds

EXCURSIE / EXCURSION BODYWORLDS

Een dagexcursie voor studenten Medische Basiskennis, met Toine Korthout als gids, naar Bodyworlds in Amsterdam staat gepland op donderdag 14 mei 2020.
Organisatie van de excursie is in handen van Antoinette Seegers.
Inmiddels (29 november 2019) kan het volgende worden gemeld:
– locatie: Body Worlds, Damrak 66, 1012 AM Amsterdam
– datum: donderdag 14 mei 2020
– deelnemers verzamelen om ??:?? u bij de entree van Body Worlds
– aanvang excursie: ??:??u
– eindtijd: variabel

Heb je interesse in deelname aan of nog vragen over de excursie, stuur haar dan een e-mail naar het volgende adres:

aem.seegers@gmail.com

Wanneer er meer feitelijkheden rond de excursie bekend zijn, worden ze ook hier vermeld.

 

A day excursion for students Basic Medical Knowledge, with Toine Korthout as a guide, to Bodyworlds in Amsterdam is scheduled at Thursday May 14th 2020.
Organisation is arranged by Antoinette Seegers.
Meanwhile (November 29th 2019) the following can be communicated:
– location: Body Worlds, Damrak 66, 1012 AM Amsterdam
– date: Thursday May 14th 2020
– participants collect at ??:?? am at the Body Worlds entrance
– start time excursion: ??:?? a.m.
– end time: variable

Are you interested in participation, do you have further questions or do you want to know more about the excursion, than please contact her by e-mail:

aem.seegers@gmail.com

When more practical information about the excursion is available, it will be published here as well.