Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs
natuurlijkbeter onderwijs acupunctuur auriculo

AUR-SI

auriculotherapie en andere subtiele interventies

manuele technieken in de ooracupunctuur

en enkele andere subtiele interventies

Er start een nieuwe reeks modulen op 3 februari 2022.
Inschrijven op cursus als geheel of op afzonderlijke modulen kan via deze link.
Zie ook onderstaande informatie of vraag ons om toezending van de cursusbrochure via een e-mail aan info@natuurlijkbeter.com.

Over de cursus:

Auriculotherapie (behandeling via stimulatie van bepaalde punten op de oorschelp, kortweg ‘auriculo’ genoemd) is een praktische interventie met een scala aan indicatiegebieden. Ze is niet alleen populair vanwege haar duidelijke embryologische, neuro-anatomische en neurofysiologische benadering, maar ook vanwege haar trefzekere en eenvoudige toepasbaarheid.

‘Auriculo’ bedient zich vaak van puncties (en wordt dan wel ‘ooracupunctuur’ genoemd) maar kent ook manuele en andere stimulaties.

In deze cursus komen achtergronden, theorie en praktijk van auriculotherapie aan bod. Ook maakt u kennis met het vasculair autonoom signaal (ook wel de pols van Nogier genoemd). U leert niet alleen de achtergronden ervan, maar zult er ook praktisch gebruik van leren maken in therapeutische setting,

De in deze cursus gepresenteerde therapeutische interventies zijn alle zonder toepassing van naalden, zodat ze ook door niet-acupuncturist zorgprofessionals goed en veilig kunnen worden toegepast. Naast manuele technieken komen ook enkele andere subtiele interventies aan bod.

Doelgroep:

Aan de cursus kunnen deelnemen:

 • artsen
 • therapeuten
 • studenten geneeskunde
 • studenten (in laatste fase van hun opleiding) tot complementair-geneeskundig therapeut of tot fysiotherapeut
 • studenten (in laatste fase van hun opleiding) tot fysiotherapeut

Cursusdata:

 • module 1: donderdag 3 en donderdag 10 februari 2022
 • module 2: donderdag 3 maart 2022
 • module 3: donderdag 24 maart 2022
 • module 4: donderdag 7 april 2022
 • module 5: donderdag 28 april 2022
 • module 6: donderdag 12 mei 2022
 • module 7: donderdag 2 juni 2022
 • module 8: donderdag 23 juni 2022
 • module 9 (terugkomdag voor oud-cursisten): donderdag 9 juni 2022

Modulen:

module 1 - Inleiding in auriculotherapie en VAS; representatie van mesodermale structuren (in het bijzonder het bewegingsapparaat)

In module 1 wordt ingegaan op de anatomie van de oorschelp, embryologie, neuro-anatomie en neuro-fysiologie, die samen leiden tot een representatie van lichaamsdelen op het oor. In deze module staan daarvan de mesodermale structuren centraal, in het bijzonder het bewegingsapparaat.

Aan bod komen verschillende detectie-methoden voor het vinden van relevante oorpunten en hoe via deze punten therapeutisch kan worden aangegrepen.

Eén van deze detectiemethoden is het vasculair autonoom signaal (VAS). Voelen en interpreteren van het VAS is een betrekkelijk eenvoudig aan te leren polsdiagnosemethode die niet alleen haar diensten bewijst bij auriculo, maar ook bij andere onderzoeksmethoden, controle van reeds ingezette behandelingen, enzovoort.

Er wordt ruim tijd besteed aan de praktijk van de gepresenteerde technieken.

Een set materiaal dat nodig is om een praktische start met auriculo te kunnen maken is bij de cursusprijs voor deze module inbegrepen.

Module 1 beslaat twee cursusdagen. Afronding van module 1 is vereist als u wilt meedoen aan een of meer van de modules 2, 3, 4 en/of 5.

module 2 - representatie van ectodermale structuren (in het bijzonder de zenuwinnervatie van het bewegingsapparaat)

In Module 1 bent u vertrouwd gemaakt met de neuroanatomische en neurofysiologische achtergrond van auriculo. U heeft meer in het bijzonder oorpunten geleerd die kunnen worden gebruikt bij behandeling van klachten van het bewegingsapparaat. Module 2 bouwt hier op logische wijze op voort.

Klachten van het bewegingsapparaat gaan al gauw gepaard met pijn, hypertonie of afname in spierkracht. Bij deze componenten van de klacht speelt het zenuwstelsel – dat van ectodermale oorsprong is –  een belangrijke rol. Ook bij ontstekingsprocessen zijn onderdelen van het zenuwstelsel betrokken.

In module 2 worden oorpunten van ectodermale structuren gepresenteerd, in het bijzonder punten met relatie tot de zenuwinnervatie van het bewegingsapparaat.

Er is volop gelegenheid tot toepassing in de praktijk van wat in de theorie is besproken; denk daarbij ook aan relevante casuïstiek die u zelf wilt inbrengen. U kunt natuurlijk ook uw ervaringen met auriculo-interventies en het VAS, die u sedert de door u gevolgde module 1 heeft opgedaan, uitwisselen met medecursisten.

Module 2 beslaat één cursusdag.

Als u wilt meedoen aan deze module moet u ooit module 1 hebben gevolgd. Deelname aan module 2 is sterk aanbevolen als u ook wilt deelnemen aan module 4.

module 3 - representatie van endodermale structuren, in het bijzonder de inwendige organen

In deze module wordt de lokalisatie op de oorschelp van endodermale structuren gepresenteerd, in het bijzonder van de buikorganen, bekkenorganen en ademhalingsorganen.

Er is volop gelegenheid tot toepassing in de praktijk van wat in de theorie is besproken; denk daarbij ook aan relevante casuïstiek die u zelf wilt inbrengen. U kunt natuurlijk ook uw ervaringen met auriculo-interventies en het VAS, die u sedert voorafgaand door u gevolgde modulen heeft opgedaan, uitwisselen met medecursisten.

Module 3 beslaat één cursusdag.

Als u wilt meedoen aan deze module moet u ooit module 1 hebben gevolgd.

module 4 - representatie van ectodermale structuren, in het bijzonder van het centraal zenuwstelsel

In deze module komt de lokalisatie op de oorschelp  van ectodermale structuren (die nog niet in module 2 zijn besproken) aan bod. Een aantal praktische punten van het centraal zenuwstelsel die kunnen worden gekozen ter behandeling van mentale/psychische problemen en van verslaving (zoals gebruikt in hulp bij stoppen met roken). Ook behandeling van ernstige pijn (waaronder punten uit het Battle Field Acupuncture programma) worden gepresenteerd.

Er is volop gelegenheid tot toepassing in de praktijk van wat in de theorie is besproken; denk daarbij ook aan relevante casuïstiek die u zelf wilt inbrengen. U kunt natuurlijk ook uw ervaringen met auriculo-interventies en het VAS, die u sedert voorafgaand door u gevolgde modulen heeft opgedaan, uitwisselen met medecursisten.

Module 4 beslaat één cursusdag.

Als u wilt meedoen aan deze module moet u ooit module 1 hebben gevolgd. Het is sterk aanbevolen ook module 2 te volgen voordat u deelneemt aan deze module 4.

module 5 - Nogier's drie fasen; Chinese oorpunten

In de voorgaande modulen is de representatie van verschillende orgaanstelsels aan bod gekomen. Daarmee bent u langzaamaan vertrouwd geraakt met de Franse oorkaart (volgens Nogier en anderen die daarop hebben voortgebouwd). Er zijn evenwel drie varianten van die (fase-1-)oorkaart, waarop de drie kiembladen zich steeds op een ander deel van de oorschelp laten terugvinden: de drie fasen.

Kennis en therapeutisch gebruik van representaties in elk van de drie fasen bewijzen zich vooral bij meer chronische klachten.

De Chinese oorkaart toont nog een andere representatie. Er wordt kort ingegaan op op enkele essenties van de traditionele Chinese geneeskunde, voor zover dat dienstig is voor begrip en gebruik van de Chinese oorkaart. Chinese oorpunten kennen een eigen indicatiegebied en vormen daarmee een welkome aanvulling op de ‘Franse’ oorpunten.

Er is volop gelegenheid tot toepassing in de praktijk van wat in de theorie is besproken; denk daarbij ook aan relevante casuïstiek die u zelf wilt inbrengen. U kunt natuurlijk ook uw ervaringen met auriculo-interventies en het VAS, die u sedert voorafgaand door u gevolgde modulen heeft opgedaan, uitwisselen met medecursisten.

Module 5 beslaat één cursusdag.

Als u wilt meedoen aan deze module moet u ooit module 1 hebben gevolgd.

module 6 - Representatie van endocrien stelsel, meesterpunten en focus- en drainagepunten

In deze module komt de representatie (volgens de Franse oorkaart) van een aantal klieren aan bod, zoals borstkller, bijnier en schildklier.

In module 5 werden Chinese meesterpunten besproken. Ook de ‘westerse’ ooracupunctuur kent meesterpunten. Het zijn belangrijke functionele punten zonder een directe (somatotopische) relatie met een orgaan. Ze worden vaak toegepast om het terrein van een klacht te beïnvloeden.

Wanneer er sluimerende haarden of stoorvelden worden vermoed, kunnen die worden opgespoord en behandeld met focuspunten en drainagepunten. Behandeling van laatstgenoemde punten ondersteunt de drainage van toxinen.

Er is volop gelegenheid tot toepassing in de praktijk van wat in de theorie is besproken; denk daarbij ook aan relevante casuïstiek die u zelf wilt inbrengen. U kunt natuurlijk ook uw ervaringen met auriculo-interventies en het VAS, die u sedert voorafgaand door u gevolgde modulen heeft opgedaan, uitwisselen met medecursisten.

Module 6 beslaat één cursusdag.

Als u wilt meedoen aan deze module moet u ooit module 1 hebben gevolgd.

Het is sterk aanbevolen ook module 5 te volgen voordat u deelneemt aan deze module 6.

module 7 - Lee-filter techniek volgens Vigneron en mudradynamische therapie

Het vasculair autonoom signaal (VAS) is een zeer handig detectie-instrument binnen de auriculo zowel als andere therapieën. In deze module komen twee therapievormen aan bod waar het VAS een belangrijke rol speelt.

De Franse arts en ooracupuncturist Vigneron ontwikkelde een behandeltechniek waarbij Lee filters worden gebruikt. Een Lee filter is een folie van een exact gedefinieerde kleur, die gemaakt worden voor het produceren van gekleurde lichtbundels in het theater, op podia enz. In de Lee-filter-techniek volgens Vigneron wordt een set van 12 kleuren gebruikt die zijn gerangschikt volgens de kleurencirkel. Toepassing van Lee filter gedefiniëerd licht op het voorhoofd kan therapeutische effecten genereren. De kleur die moet worden toegepast wordt gevonden met behulp van het VAS.

Bij mudradynamische therapie worden er vingeroefeningen toegepast. De vingers die bij een oefening moeten worden betrokken worden gevonden met behulp van het VAS. ‘Mudra’ refereert aan een zekere vingerpositie, waarbij vingers subtiele functies kunnen representeren. Blokkades in dergelijke functies zouden kunnen leiden tot het optreden van gezondheidsklachten. Mudradynamische therapie zou kunnen helpen dergelijke blokkade’s op te heffen.

Er is volop gelegenheid tot toepassing in de praktijk van wat in de theorie is besproken; denk daarbij ook aan relevante casuïstiek die u zelf wilt inbrengen. U kunt natuurlijk ook uw ervaringen met auriculo-interventies en het VAS, die u sedert voorafgaand door u gevolgde modulen heeft opgedaan, uitwisselen met medecursisten.

Module 7 beslaat één cursusdag.

Als u wilt meedoen aan deze module moet u ooit module 1 hebben gevolgd.

module 8 - Inleiding in Emotional Freedom Techniques

Deze module staat weliswaar betrekkelijk op zichzelf, maar betreft evenals vorige module een subtiele interventietechniek die therapeutisch kan worden ingezet.

Emotional Freedom Techniques (EFT) is een behandelmethode die berust op een combinatie van gespreksvoering en repeterende tactiele prikkels (kloppen).
Deze interventie sluit aan bij het traditioneel Chinese concept van regelsystemen en channels. Bekloppen van gedefinieerde channel-punten wordt gecombineerd met gesprekstechnieken. De techniek helpt een mens vaak snelle voortgang te maken in het doorgronden van blokkades en het verkrijgen van essentiële inzichten rond haar of zijn klachten. EFT kan worden ingezet bij zowel mentale als lichamelijke klachten, verslavingsgedrag enzovoort.

Er is volop gelegenheid tot toepassing in de praktijk van wat in de theorie is besproken; denk daarbij ook aan relevante casuïstiek die u zelf wilt inbrengen. U kunt natuurlijk ook uw ervaringen met auriculo-interventies en het VAS, die u sedert voorafgaand door u gevolgde modulen heeft opgedaan, uitwisselen met medecursisten.

Module 8 beslaat één cursusdag.

Het ooit hebben gevolgd van module 1 is voor deelname aan deze module 8 niet vereist.

Terugkomdag

Gaandeweg de verschillende opeenvolgende modulen van deze cursus en ook uit de evaluaties nadien is gebleken dat er onder cursisten belangstelling is voor één tot twee maal per jaar een terugkomdag om met elkaar en met de docent ervaringen met opgedane kennis en vaardigheden te kunnen delen te leren van elkaar.

Wie drie of meer modulen heeft gevolgd kan deelnemen aan de terugkomdag. Wie niet alle modules heeft gevolgd mag wel meedoen aan de terugkomdag, maar mag daar geen onderwijs in nog niet gevolgde modulen verwachten. Uitwisseling van praktische ervaringen, casuïstiek, en het bespreken van waar je zoal tegenaan loopt staan centraal.

De eerstvolgende terugkomdag staat voorlopig gepland voor vrijdag 23 juni 2021.

De terugkomdag zal worden gehouden op een representatieve locatie in de gemeente Altena (tussen de grote rivieren Merwede en Bergse Maas, halverwege Utrecht en Breda).

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via deze link.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de beroepsorganisatie NWP. Er is een accreditatie* toegekend van 3 punten per dag voor de licentie Acupunctuur/Shiatsu of met 1,5  Natuurgeneeskunde en 1,5 Westers medisch.

Leden van andere beroepsorganisaties refereren liefst aan de door de NWP verleende accreditaties.

 

*) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onverhoopt onjuiste opgave of gewijzigde status van accreditaties.

Een praktische en exclusief-inclusieve cursus …

De cursus biedt niet alleen theoretische kennis maar ook oefening in praktische vaardigheden.

In de cursusprijs voor de modulen steeds inbegrepen: onderwijs, reader, praktisch-therapeutisch materiaal dat op de cursusdag wordt gebruikt, bij module 1 enkele instrumenten en ander praktisch materiaal dat mee naar huis kan worden genomen om er meteen thuis mee aan de gang te kunnen gaan, dranken (koffie, thee en water) en een goede lunch. Een bijkomende kwaliteit is dat er vanwege de diversiteit in achtergrond van de deelnemers grote kans is op onverwachte interessante ontmoetingen en uitwisseling van praktijkervaring.

De cursuslocatie

De cursusmodulen worden steeds gegeven op een aantrekkelijke landelijke locatie, die toch goed bereikbaar is.

Voorgaande jaren verschaften Fort Altena (Werkendam/Sleeuwijk) – onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie – en Hoeve Altena (Woudrichem), de Gevangenpoort (Wodrichem) en Boven De Rivieren (Sleeuwijk) gastvrijheid aan de cursisten.

Agenda en kosten

Deze cursus wordt niet op gezette tijden georganiseerd, maar steeds wanneer er voldoende belangstelling voor is. Zo kan de gehele reeks van 8 modulen, een deel ervan of soms ook slechts een enkele module worden georganiseerd.
We zijn momenteel de belangstelling aan het inventariseren. Zodra daarover meer duidelijkheid is zullen hier de geplande data worden gemeld.

Ook de prijs kan afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. Daarom wordt hier op dit moment slechts een prijsindicatie gegeven: per cursuscag circa E 140,- (inclusief gulle lunch, koffie en thee, reader en beplaade cursusmaterialen). Bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen bieden we een aantrekkelijke korting.

 

Als u belangstelling heeft voor deelname aan één of meer modulen, laat ons dat dan via onderstaand contactformulier weten. Wij houden u dan op de hoogte.

Inschrijven voor een of meer modulen van de cursus die op 13 januari 2021 van start gaat kan ook, via deze link

contactformulier bij interesse voor (onderdelen van) cursus AUR-VAS

Naam*
E-mail*
Telefoon
Plaats

Vink hieronder aan voor welke modules u (vooreerst vrijblijvend) interesse heeft.

Eventuele nadere vragen of opmerkingen

Als u na verzending het (lege) formulier terug wilt zien ververs dan uw browser door gelijktijdig indrukken van de toetsen [Shift] en [F5].