Opnieuw voor 5 jaren geregistreerd als arts

Dokter Korthout is geherregistreerd als arts. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt titelbescherming en registratie van BIG-geregistreerde beroepen in de zorg, zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, apothekers enzovoort. In 2017 startte de eerste herregistratieronde voor artsen. Artsen die (ook) acupunctuur, homeopathie als behandeling toepassen ondervinden erg veel problemen in…