justitia btw

Gerechtelijke procedure tegen btw over consulten met medische acupunctuur

Vanaf 1 januari 2013 geldt er in Nederland btw-heffing over medische consulten waarbinnen ook (onder andere) acupunctuur een plaats heeft. Europese belastingregelgeving schrijft voor dat medische diensten zijn vrijgesteld van btw-heffing, maar dat lidstaten nadere kwaliteitseisen mogen stellen aan vrijgestelde zorgprofessionals. Voor toepassing van de btw-vrijstelling zijn twee elementen van belang: De zorgverlener moet zijn…