MinFin VWS

Zorgen om keuzevrijheid van patiënten en herregistratie van complementair werkende artsen

Keuzevrijheid van patiënten t.a.v. behandeling en behandelaar dreigt ernstig in het geding te komen door plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur rond de herregistratie van artsen die complementaire/integratieve zorg (voorheen wel alternatieve zorg genoemd) toepassen. Artsen staan geregistreerd in een BIG-register. Dit is een bij de Wet op de beroepen in de…